Stigar

Här ser man utläggning av grus på vandringsled / motionsspår, samt iordningställande av parkeringsplats och sladdning av p-plats samt promenadstig.