Grässlåtter / Ängsslåtter / Släntklippning

Grässlåtter på slåtterängar utförs med en radiostyrd maskin som klarar både blöta och torra marker samt slänter.
Har även strängare till den för att samla ihop slaget gräs.
Erbjuder även utkörning och kompostering av gräset.
Grässlåtter-uppdragen kan jag lösa i sin helhet om så önskas.