Grässlåtter / Ängsslåtter / Släntklippning

Grässlåtter på slåtterängar utförs med en radiostyrd maskin som klarar både blöta och torra marker samt slänter.
Har även strängare till den för att samla ihop slaget gräs.
Löser även utkörning och kompostering av gräset om det önskas.
Grässlåtteruppdragen löser jag hela uppdraget om så önskas.