Skotare

Skotare

Skotare

Skotare

Skotare

Ängslåtter utmed trafikerad väg

Strängläggare

Anders Naturvård

– utför naturvårdsuppdrag nära tätorter och i naturreservat

Välkommen till Anders Naturvård. Vi utför naturvårdsuppdrag nära tätorter och i naturreservat. Exempelvis skotning, röjning, avverkning, grässlåtter, ängsslåtter, släntklippning, stigar och vandringsleder. Vi arbetar i Skövde kommun med omnejd.