FÖRE OCH EFTER NATURVÅRDSRESTAURERING

Naturvård

Naturvård handlar både om att skydda och förvalta värdefulla områden och arter och att möta människors behov av att använda naturen och allt som naturen ger.

Se exempel här: